Importmodul

RCS IT har udviklet Importmodul plus, der sikrer at din virksomhed bl.a. kan importere masterstamdata fra C5 og XAL, hvilket gør det let at skifte til SAP Business One.

Hvis du er interesseret i at skifte til SAP Business One fra et andet system, er det selvfølgelig altafgørende, at du ikke mister data og at du let kan overføre data til SAP Business One. For at sikre at denne proces forløber smidigt, har RCS IT skabt Importmodul Plus. Importmodul Plus importerer masterstamdata fra C5, XAL, Navision m.fl.

I Importmodul Plus kan du:

  • Oprette forskellige importmoduler.
  • Du bestemmer antal kolonner, og hvilke knapper du ønsker. Modulet kan dynamisk konfigureres til at importere det, du ønsker.Bogføre stamdata fra Importmodul Plus
  • Rette modulet til, så du kan importere fra et
    vilkårligt system
  • Importere finanstransaktioner fra C5, XAL, Navision m.fl.
  • Importere dokumenter f.eks. faktura
  1. Det er konfigurerbart, hvilket letter dit arbejde
  2. Du kan opdatere masterdata igen og igen. Det er hurtigt og effektivt
  3. Du kan på en enkel måde overføre data fra ét system til et andet
robert

Hvis du er interesseret i at høre mere om hvad RCS IT kan tilbyde, så ring og få en uforpligtende snak med Robert Schytt.