Job App

RCS Job App er skabt til produktionsvirksomheder. RCS Job App er en ShopFloor løsning til produktionsplanlæggere og operatørerne.

Her får planlæggerne det komplette overblik over jeres produktionsordre, forløb og status. Dette sikre en effektiv planlægning.

Jeres operatører har altid et opdateret overblik over deres arbejdsopgaver nu og de næste. Operatørerne kan se et prioriteret overblik over igangværende og ventende ordre. Under hvert job findes arbejdsbeskrivelser og alle de informationer operatører har brug for til jobbet. Hver operatør får hver deres profil, som sættes op med hvilke maskiner de kan betjene, og ser kun de job de kan lave.

Medarbejdere kan starte og stoppe jobs, så andre medarbejdere kan arbejdere videre. Medarbejderen notere vigtig viden i systemet, så andre medarbejdere kan fortsætte opgaven.

RCS Job App ligger online tilgængelig og kræver ingen installation. App’en er intuitiv og er let at bruge.

Fordele ved RCS Job App:

  • Et komplet overblik
  • Operatører ved altid hvad de skal gå i gang med
  • Operatører har nødvendig tegninger, noter, arbejdsbeskrivelser osv.
  • Sikre en effektiv produktion
  • Sikre effektiv planlægning
  • Sikre i overholder ISO standard
  • Holder styr på certifikater
  • Medarbejdere kan tilknytte kommentarer
  • Medarbejdere kan lave målerapporter
App