Disaster recovery

Automatisk kontrol af backuppens brugbarhed 
At tage backup af virksomhedens forretningskritiske data er en selvfølgelighed, men det er først når der er behov for at genindlæse systemdata efter nedbrud eller datatab, at backuppen skal bestå sin prøve. 

Det er derfor naturligt, at man som dataansvarlig med fast interval eller "engang imellem" foretager en test af data og systemsoftware med henblik på en kontrol af backuppens validitet. 

RCS IT tilbyder en løsning, der automatiserer dette, således at virksomheden med fast interval får en statusrapport, der beskriver om backup data kan gen-indlæses og benyttes i produktionsmiljøet. 

Hvis backup-grundlaget er brugbart vil recovery serveren indeholde en levende kopi af data og systemer svarende til produktionsmiljøet, og den dataansvarlige får en rapport om dette tilsendt. 

Den dataansvarlige får derfor dels en vurdering af sammenhæng mellem system- og backupdata, ligesom det vil være nemmere at give en præcis melding om, hvornår et system vil være køreklart igen efter datanedbrud. 

 • Automatisk kontrol og validering af backup'en
 • Afslører fejl i backup software
 • Disaster Recovery giver ledelsen et værktøj til at sikre levedygtighed efter et IT-nedbrud
 • Revisionen kan notere at ansvar og lov respekteres i hht. Bogføringsloven, Persondataloven, SO certificering, Dansk Standard og Sarbanes-Oxley Basel II direktiver
 • Afslører fejl i database backup
 • Afslører konfigurationsfejl
 • Afslører konflikter i backup mønsteret
 • Mulighed for stand-in og nøddrift ved nedbrud
 • RCS kan håndtere validering af backup for:
  • E-mail, f.eks. Exchange
  • Databaser, f.eks. MS SQL
  • ERP systemer, f.eks. Navision

Vi passer på dine data som var det guld - bogstavelig talt!
Jeres backupdata opbevares i en hostingcenter i den tidligere Nationalbank i Odense. Langt under jorden, forskanset bag en halv meter tyk jerndør, ligger dine data trygt beskyttet mod både brand og strømnedbrud.

Se vores produktblad herunder

Hvis du er interesseret i at høre mere om hvad RCS IT kan tilbyde, så ring og få en uforpligtende snak med Robert Schytt.